Rynek Krakowski

II Międzynarodowy Kongres PTUG

1-2.04.2016   Hotel GALAXY, ul . Gęsia 22A, 31-535 Kraków

Ramowy program II Międzynarodowego Kongresu PTUG

Komitet Naukowy:

Burghard Abendstein, Ewelina Tyszko-Bury, Marta Curyło, Thomas Fink, Łukasz Futyma, Ryszard Gajdosz, Jerzy Gajewski, Krystyna Garstka-Namysł, Jerzy Gielecki, Michael Halaska, Maciej Jóźwik, Marcin Jóźwik, Klaus-Peter Jünemann, Elżbieta Kaden, Józef Krzysiek, Barbara Langman, Florian Lenz, Andrzej Malinowski, Iwona Mazur-Ważny, Jan Namysł, Gert Naumann, Jörg Neymeyer, Karl-Günther Noe, Michał Nowakowski, Eckhard Petri, Kazimierz Pityński, Anna Rojek, Karin Scheurich, Grzegorz Surkont, Kamil Svabik, Artur Szarkowski, Hanna Szweda, Paweł Szymanowski, Elżbieta Świś, Karolina Talaga, Katarzyna Walicka-Cupryś, Mirosława Wiechetek, Edyta Wlaźlak.

Komitet Organizacyjny:

Marcin Jóźwik, Elżbieta Kaden, Józef Krzysiek, Anna Leszczyńska-Łazor, Aleksander Lizak, Anna Lubas, Iwona Mazur-Ważny, Marcin Mika, Michał Nowakowski, Kazimierz Pityński, Anna Rojek, Artur Szarkowski, Katarzyna Szepieniec, Hanna Szweda, Paweł Szymanowski, Elżbieta Świś.

Czwartek, 31.03.2016 – Warsztaty przedkongresowe

 • 9:00 - 12:00
  Warsztaty praktyczne z zakresu anatomii miednicy na preparatach utrwalonych połączone z wykładami. Prowadzący: prof. M. Jóźwik, prof. K. Pityński, dr J. Zawiliński. Collegium Anatomicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Kopernika 12, Kraków. (16 uczestników w 2 grupach po 8 uczestników – wymagana oddzielna rejestracja i opłata) - ostatnie wolne miejsca.
 • 11:00 – 19:00
  Nowoczesne możliwości leczenia obniżenia narządów miednicy mniejszej: implantacja materiału alloplastycznego, wykłady i operacje na żywo. Prowadzący: dr P. Szymanowski, prof. M. Jóźwik. Szpital Scanmed Św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków (15 uczestników – wymagana oddzielna rejestracja i opłata) - brak miejsc

Program dla Fizjoterapeutów

Piątek, 01.04.2016 – dzień pierwszy Kongresu
Friday, 01.04.2016 - first day

 • 9:00 - 9:30
  mgr Iwona Mazur-Ważny (Kraków)
  Dolegliwości bólowe miednicy mniejszej - sposoby fizjoterapii
  (Pelvic Pain Syndrome - physiotherapy methods)
 • 9:30 – 10:00
  mgr Karolina Talaga (Warszawa)
  Fakty i mity na temat nietrzymania moczu
  (Facts and myths about urinary incontinence)
 • 10:00 – 10:30
  mgr Ewelina Tyszko-Bury(Warszawa)
  Dolegliwości bólowe dna miednicy - podejście osteopatyczne
  (Pelvic Pain Syndrome - osteopathic approach)

11:00-13:00
Uroczyste Rozpoczęcie Kongresu – sesja wspólna dla lekarzy i fizjoterapeutów
(Opening Ceremony - common session for physicians and physiotherapists)

 • 11:00 – 11:30 - Wykład inauguracyjny (opening lecture):
  Prof. Eckhard Petri (Greifswald, Niemcy):
  Urogynaecology 2016 – what is useful, what is useless?
  (Uroginekologia 2016 – co jest przydatne, a co niepotrzebne?)
 • 11:30 - 11:55
  Doc. dr hab. Kazimierz Pityński (Kraków):
  Anatomia czynnościowa miednicy mniejszej z punktu widzenia operatora
  (Functional pelvic anatomy from operator's point of view)
 • 11:55 – 12:20
  Dr med. Thomas Fink (Berlin, Niemcy):
  Sexuality after urogynaecological surgery
  (Seksualność po zabiegach uroginekologicznych)
 • 12:20 – 12:40
  Dr n. med. Edyta Wlaźlak (Łodź)::
  Pessaria w codziennej praktyce uroginekologicznej
  (Pessaries in everyday urogynaecologic practice)
 • 12:40 – 13:00
  Dr n. med. Katarzyna Walicka-Cupryś (Rzeszów):
  Rola fizjoterapii w uroginekologii
  (Role of physiotherapy in urogynaecology)

 • 13:00 – 14:15
  Lunch
 • 14:15 - 15:00
  dr Karin Scheurich (Niemcy)
  Training of the pelvic floor in the daily activities of women as accompanying element of prevention and treatment
  (Trening dna miednicy w codziennej aktywności kobiety jako towarzyszący element profilaktyki i leczenia)
 • 15:00 – 15:30
  mgr Mirosława Wiechetek (Szwajcaria) - CAS (Certificate of Advanced Studies)in Pelvic Physiotherapy SOMT Schweiz.
  Rehabilitacja juz przed, czy po prostatektomii?
  (Rehabilitation already before or after prostatectomy ?)
 • 15:30 – 16:00
  dr n.k.f. Katarzyna Walicka – Cupryś (Rzeszów)
  Rehabilitacja proktologiczna
  (Proctologic rehabilitation)
 • 16:00 – 16:30
  Pytania, Dyskusja
  Przerwa kawowa
 • 16:30 – 17:00
  mgr Jan Namysł (poznań)
  Wpływ zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa na zaburzenia czynności miednicy mniejszej nietrzymania moczu
  (The influence of degenerative changes of the spine on urinary incontinence)
 • 17:00-17:30
  mgr Anna Rojek (Kraków)
  Problemy ortopedyczne kobiet ciężarnych
  (Orthopedic disorders in pregnant women)
 • 17:30 – 17:50
  mgr Elżbieta Świś (Kraków)
  Rola położnej w profilaktyce chorób Uroginekologicznych
  (The role of a midwife in the prevention of urogynecologic disorders)
 • 17:50–18:15
  mgr Elżbieta Kaden (Warszawa)
  Rehabilitacja okołoporodowa
  (Postpartal rehabilitation)
 • 18:15 – 18:30
  Dyskusja (Discussion)
 • 18:30
  Walne Zgromadzenie Członków PTUG
  Polish Urogynaecological Association (PTUG) Members' Meeting

20:00
Uroczysta kolacja(Gala dinner)
BARKA - Restauracja Batory
Bulwar Czerwieński Kraków
http://stefanbatory.com/galeria/

Sobota, 02.04.2016 – dzień drugi Kongresu (warsztaty)

 • 09:00–09:45 Warsztaty Nr 1.
  • A: Trening dnia miednicy wg koncepcji BeBo jako profilaktyka chorób uroginekologicznych - dr Marta Curyło (Katowice)
  • B: Czynnościowa elektromiografia mięśni dna miednicy w terapii - mgr Jan Namysł, dr n.k.f Krystyna Garstka-Namysł (Poznań)
  • C: Ortopedyczne problemy kobiet ciężarnych - mgr Anna Rojek (Kraków)
 • 10:00-10:45 Warsztaty Nr 2.
  • D: Diagnostyka i leczenie chorób uroginekologicznych - dr n. med. Paweł Szymanowski (Kraków)
  • E: Dolegliwości bólowe miednicy mniejszej – możliwości leczenia fizjoterapeutycznego - mgr Iwona Mazur-Ważny (Kraków)
  • F: Fizjoterapia w proktologii – dr n.k.f. Katarzyna Walicka – Cupryś (Rzeszów)
 • 11:00-11:45 Warsztaty Nr 3.
  • G: Rehabilitacja okołoporodowa - mgr Elżbieta Kaden (Warszawa)
  • H: Czynnościowa elektromiografia mięśni dna miednicy w terapii - mgr Jan Namysł, dr n.k.f Krystyna Garstka-Namysł (Poznań)
  • I: Ortopedyczne problemy kobiet ciężarnych - mgr Anna Rojek (Kraków)
 • 12:00-12:45 Warsztaty Nr 4.
  • J: Trening dnia miednicy jako profilaktyka chorób uroginekologicznych - dr Marta Curyło (Katowice)
  • K: Dolegliwości bólowe miednicy mniejszej – możliwości fizjoterapeutyczne mgr Iwona Mazur-Ważny (Kraków)
  • L: Fizjoterapia w proktologii - dr n.k.f. Katarzyna Walicka – Cupryś(Rzeszów)
 • 13:00-14:00
  Przerwa obiadowa
 • 14:00-14:45 Warsztaty Nr 5.
  • Ł: Rehabilitacja okołoporodowa - mgr Elżbieta Kaden (Warszawa)
  • M: Czynnościowa elektromiografia mięśni dna miednicy w terapii - mgr Jan Namysł, dr n.k.f Krystyna Garstka-Namysł (Poznań)
  • N: Leczenie osteopatyczne bólów kości ogonowej - Ewelina Tyszko-Bury (Warszawa)
 • 14:45–15:30 Warsztaty Nr 6.
  • O: Trening mięśni dna miednicy pierwszoplanowa metoda leczenie nietrzymania moczu, ale jaki? Mirosława Wiechetek ( Szwajcaria)
  • P: Dolegliwości bólowe miednicy mniejszej – możliwości fizjoterapeutyczne - mgr Iwona Mazur-Ważny (kraków)
  • R: Fizjoterapia w proktologii - dr n.k.f. Katarzyna Walicka – Cupryś (Rzeszów)
 • 15:40-16:00
  Podsumowanie i zakończenie Kongresu – sesja wspólna dla lekarzy i fizjoterapeutów
© 2015 - Drugi Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego