Rynek Krakowski

II Międzynarodowy Kongres PTUG

1-2.04.2016   Hotel GALAXY, ul . Gęsia 22A, 31-535 Kraków

Ramowy program II Międzynarodowego Kongresu PTUG

Komitet Naukowy:

Burghard Abendstein, Ewelina Tyszko-Bury, Marta Curyło, Thomas Fink, Łukasz Futyma, Ryszard Gajdosz, Jerzy Gajewski, Krystyna Garstka-Namysł, Jerzy Gielecki, Michael Halaska, Maciej Jóźwik, Marcin Jóźwik, Klaus-Peter Jünemann, Elżbieta Kaden, Józef Krzysiek, Barbara Langman, Florian Lenz, Andrzej Malinowski, Iwona Mazur-Ważny, Jan Namysł, Gert Naumann, Jörg Neymeyer, Karl-Günther Noe, Michał Nowakowski, Eckhard Petri, Kazimierz Pityński, Anna Rojek, Karin Scheurich, Grzegorz Surkont, Kamil Svabik, Artur Szarkowski, Hanna Szweda, Paweł Szymanowski, Elżbieta Świś, Karolina Talaga, Katarzyna Walicka-Cupryś, Mirosława Wiechetek, Edyta Wlaźlak.

Komitet Organizacyjny:

Marcin Jóźwik, Elżbieta Kaden, Józef Krzysiek, Anna Leszczyńska-Łazor, Aleksander Lizak, Anna Lubas, Iwona Mazur-Ważny, Marcin Mika, Michał Nowakowski, Kazimierz Pityński, Anna Rojek, Artur Szarkowski, Katarzyna Szepieniec, Hanna Szweda, Paweł Szymanowski, Elżbieta Świś.

Czwartek, 31.03.2016 – Warsztaty przedkongresowe

 • 9:00 - 12:00
  Warsztaty praktyczne z zakresu anatomii miednicy na preparatach utrwalonych połączone z wykładami. Prowadzący: prof. M. Jóźwik, prof. K. Pityński, dr J. Zawiliński. Collegium Anatomicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Kopernika 12, Kraków. (16 uczestników w 2 grupach po 8 uczestników – wymagana oddzielna rejestracja i opłata) - ostatnie wolne miejsca.
 • 11:00 – 17:00
  Nowoczesne możliwości leczenia obniżenia narządów miednicy mniejszej: implantacja materiału alloplastycznego, wykłady i operacje na żywo. Prowadzący: dr P. Szymanowski, prof. M. Jóźwik. Szpital Scanmed Św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków (15 uczestników – wymagana oddzielna rejestracja i opłata) - brak miejsc

Program dla lekarzy


Piątek, 01.04.2016 – pierwszy dzień Kongresu
Friday, 01.04.2016 - first day


8:30-11:00
Część poranna i warsztaty
(Common morning session and Workshops)

 • 8:30 – 11:00
  Warsztaty: Leczenie pęcherza nadreaktywnego i neurogennego toksyną botulinową.
  Prowadzący: dr Łukasz Futyma.
  Centrum Kongresowe Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22A, 31-535 Kraków.(I warsztat 8:30 do 9:30, II warsztat 9:45 do 10:45) - wymagana oddzielna rejestracja Oplata rejestracyjna Uczestnika: 100,- PLN.

  Warsztaty: Urodynamika.
  Prowadzący: dr Hanna Szweda, mgr Elżbieta Świś.
  Centrum Kongresowe Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22A, 31-535 Kraków. (I warsztat 8:30 do 9:30, II warsztat 9:45 do 10:45) wymagana oddzielna rejestracja Oplata rejestracyjna Uczestnika: 100,- PLN

  Warsztaty: Badanie uroginekologiczne.
  Prowadzący: dr W.K. Szepieniec, dr M. Mika.
  Centrum Kongresowe Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22A, 31-535 Kraków. (I warsztat 8:30 do 9:30, II warsztat 9:45 do 10:45) wymagana oddzielna rejestracja Oplata rejestracyjna Uczestnika: 100,- PLN.
 • 09:30 – 11:00
  Prezentacje video (sale) oraz odwiedzanie stoisk firmowych (główny hol)
  (Video presentations and industry expositions)

11:00-13:00
Uroczyste Rozpoczęcie Kongresu – sesja wspólna dla lekarzy i fizjoterapeutów
(Opening Ceremony - common session for physicians and physiotherapists)

 • 11:00 – 11:30 - Wykład inauguracyjny (opening lecture):
  Prof. Eckhard Petri (Greifswald, Niemcy):
  Urogynaecology 2016 – what is useful, what is useless?
  (Uroginekologia 2016 – co jest przydatne, a co niepotrzebne?)
 • 11:30 - 11:55
  Doc. dr hab. Kazimierz Pityński (Kraków):
  Anatomia czynnościowa miednicy mniejszej z punktu widzenia operatora
  (Functional pelvic anatomy from operator's point of view)
 • 11:55 – 12:20
  Dr med. Thomas Fink (Berlin, Niemcy):
  Sexuality after urogynaecological surgery
  (Seksualność po zabiegach uroginekologicznych)
 • 12:20 – 12:40
  Dr n. med. Edyta Wlaźlak (Łodź)::
  Pessaria w codziennej praktyce uroginekologicznej
  (Pessaries in everyday urogynaecologic practice)
 • 12:40 – 13:00
  dr n.k.f. Katarzyna Walicka-Cupryś (Rzeszów):
  Rola fizjoterapii w uroginekologii
  (Role of physiotherapy in urogynaecology)

13:00 – 14:00 Lunch / odwiedzanie stoisk firmowych (Lunch and industry expositions)

14:00 – 16:00 Wykłady dla lekarzy: Pęcherz nadreaktywny (Physicians' session: Overactive bladder)

 • 14:00 – 14:25
  Prof. Maciej Jóźwik (Białystok)
  Pęcherz moczowy nad(re)aktywny.
  (Over(re)active bladder)
 • 14:25 – 14:50
  Prof. dr med. Jerzy Gajewski (Halifax, Kanada)::
  Leczenie nietrzymania moczu w neurogennych czynnościowychzaburzeniach dolnego odcinka układu moczowego
  (Treatment of urinary incontinence in neurogenic functional impairments of the lower urinary tract)
 • 14:50 – 15:15
  Dr med. Thomas Fink (Berlin, Niemcy):
  Botox injections in overactive bladder-treatment
  (Iniekcje Botoxu w leczeniu pęcherza nadreaktywnego)
 • 15:15 - 15:35
  Dr Hanna Szweda (Warszawa/Kraków):
  Znaczenie i technika wykonania badania urodynamicznego
  (Importance and technique of urodynamic examination)
 • 15:35 - 16:00
  Prof. dr hab. med. Józef Krzysiek (Kraków):
  Miejscowa estrogenizacja w leczeniu chorób uroginekologicznych
  (Local estrogen therapy in urogynaecologic disorders)

16:00 – 16:30 Przerwa kawowa / odwiedzanie stoisk firmowych (Coffee break and industry expositions)

16:30 – 18:00 Wykłady dla lekarzy: Wysiłkowe nietrzymanie moczu
(Physicians' session: Stress urinary incontinence)

 • 16:30 - 16:50
  Prof. Marcin Jóźwik (Olsztyn/Kraków):
  Aktualne standardy leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
  (Actual standards of treatment of stress urinary incontinence)
 • 16:50 – 17:20
  Prof. Dr. med. Gerd Naumann (Erfurt, Niemcy):
  Suburethral implants in surgical treatment of urinary incontinence
  (Implanty podcewkowe w leczeniu operacyjnym nietrzymania moczu)
 • 17:20 – 17:50
  Doc. dr hab. Grzegorz Surkont (Łodź):
  Ultrasonografia dna miednicy u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu - diagnostyka, planowanie operacji i leczenie po nieudanych zabiegach
  (Pelvic floor ultrasound in women with SUI - diagnostics, operation planning and treatment after unsuccessful surgeries)
 • 17:50 – 18:10
  Prof. Dr. med. Ralf Tunn (Berlin, Niemcy):
  Avoiding complications during pelvic floor surgery
  (Unikanie powikłań podczas operacji dna miednicy)
 • 18:10 – 18:30
  Dyskusja (Discussion)
 • 18:30
  Walne Zgromadzenie Członków PTUG
  Polish Urogynaecological Association (PTUG) Members' Meeting

20:00
Uroczysta kolacja (Gala dinner)

BARKA - Restauracja Batory
Bulwar Czerwieński Kraków
http://stefanbatory.com/galeria/

Sobota, 02.04.2016 – dzień drugi Kongresu
Saturday, 02.04.2016 - second day

9:00 – 10:45
Wykłady dla lekarzy: Nowe podejście w uroginekologii
(Physicians' session: New approach in urogynaecology)

 • 9:00 – 9:20
  Prof. Jerzy Gielecki (Olsztyn):
  Unerwienie miednicy mniejszej,
  (Pelvic innervation)
 • 9:20 – 9:45
  Prof. Klaus-Peter Jünemann (Kilonia, Niemcy):
  Sacral neuromodulation
  (Neuromodulacja krzyżowa)
 • 9:45 – 10:05
  Dr. med. Jörg Neymeyer (Berlin, Niemcy):
  New techniques in urogynaecologic operations
  (Nowości w technikach operacji uroginekologicznych)
 • 10:05 - 10:25
  Dr. med. Burghard Abendstein (Feldkirch, Austria):
  Bowel incontinence and incomplete stool evacuation by pelvic floor defects
  (Nietrzymanie stolca i zaburzenia opróżniania jelita w przypadkach uszkodzenia dna miednicy)
 • 10:25 - 10:45
  Dr. med. Florian Lenz (Ludwigshafen, Niemcy):
  CESA/VASA – neue Aspekte in der Descensuschirurgie
  (CESA/VASA – nowe możliwości operacyjnego leczenia obniżenia narządów miednicy mniejszej)

10:45 – 11:15
Przerwa kawowa / odwiedzanie stoisk firmowych
(Coffee break and industry expositions)

11:15 – 13:15
Wykłady dla lekarzy: Obniżenie narządów miednicy mniejszej
(Physicians' session: Pelvic Organ Prolapse)

 • 11:15 – 11:35
  Dr med. Florian Lenz (Ludwigshafen, Niemcy):
  Zukunft der Netzchirurgie: vaginal versus abdominal / synthetisch versus biologisch
  (Przyszłość operacji z zastosowaniem siatek MESH: dostęp pochwowy a brzuszny / siatki syntetyczne a biologiczne)
 • 11:35 – 11:55
  Prof. Andrzej Malinowski (Łodź):
  Laparoskopowa kolposakropeksja – standaryzacja metody
  (Laparoscopic colposacropexy – standardization of the method)
 • 11:55 – 12:15
  Dr med. Günter K. Noé (Dormagen, Niemcy):
  Laparoscopic Pectopexy
  (Pektopeksja laparoskopowa)
 • 12:15 – 12:35
  Dr med. Michał Nowakowski (Kraków):
  Leczenie obniżenia narządów miednicy mniejszej z punktu widzenia proktologa
  (POP treatment from proctologists' point of view)
 • 12:35 - 12:55
  Dr. med. hab. Kamil Svabik (Praga, Czechy):
  The use of pelvic floor ultrasound in prolapse management
  (Zastosowanie ultrasonografii dna miednicy do diagnostyki obniżenia narządów miednicy mniejszej)
 • 12:55 – 13:15
  Dr n. med. Paweł Szymanowski (Kraków)
  Leczenie operacyjne defektu apikalnego
  (Operative treatment of apical defect)

13:15 – 14:00
Lunch / odwiedzanie stoisk firmowych
(Lunch and industry expositions)

14:00 – 15:40
Wykłady dla lekarzy: Powikłania w uroginekologii
(Physicians' session: Complications in urogynaecology)

 • 14:00 – 14:25
  Prof. Eckhard Petri (Greifswald, Niemcy):
  Complications in urogynaecology
  (Powikłania w uroginekologii)
 • 14:25 – 14:45
  Prof. Ryszard Gajdosz (Kraków):
  Ustalenie wskazań do zabiegów uroginekologicznych z punktu widzenia anestezjologa
  (Indications for urogynaecologic operations from anesthesiologists' point of view)
 • 14:45 – 15:05
  Prof. Michael Halaska (Praga, Czechy):
  Local anesthesia in vaginal surgery
  (Znieczulenie miejscowe w chirurgii pochwy)
 • 15:05 – 15:25
  Mgr Barbara Langman (Kraków):
  Wspieranie nadziei w procesie leczenia pacjentek z nietrzymaniem moczu
  (Support of hope in patients treated for urinary incontinence)
 • 15:25 – 15:40
  Adw. Artur Szarkowski (Kraków):
  Wpływ wzrostu roszczeniowości pacjentów na system ochrony zdrowia
  (Effect of growing patients’ claims on health system)

15:40-16:00
Podsumowanie i zakończenie Kongresu – sesja wspólna dla lekarzy i fizjoterapeutów
Résumé and Closing Ceremony – common session for physicians and physiotherapists)

© 2015 - Drugi Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego